• صدای شما: روزی که پرستارهای بهایی اخراج شدند
    شهروندان  در «صدای شما»،  از تبعیض  اقلیت‌های دینی و مــذهبی  مــی‌گویند که شاهد آن بوده‌اند، روایت‌های  کوتاهی  از  درد و رنج میلیون‌ها نفر که در ایران مبدل به «اتفاقاتی ساده» شده که بسیاری با بی‌تفاوتی از آن  می‌گذرند. «علیرضا »، ساکن آمستردام هلند ، از سال ۱۹۸۳، می‌گوید و از خـاطره‌ی دردناکی که همواره با او مانده است. جفا بر بهاییان از اولین روزهای انقلاب آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، از زندانی کردن و اعدام تا اخراج از کار و توقیف اموال.این فیلم را سهند صاحب‌دیوانی، موسیقیدان، بازیگر تئاتر و  هنرمند قصه‌گو، مقیم آمستردام برای «ام ویسز» فرستاده است، که در سایت  منتشر شده است. ما در بخشی از […]