• گفتند: شما زرتشتیا نجس هستین، استخر نیایید
    شهروندان‭ ‬در‭ ‬‮«‬صدای‭ ‬شما‮»‬،‭ ‬از‭ ‬تبعیض‭ ‬اقلیت‌های‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬مــذهبی‭ ‬مــی‌گویند‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬روایت‌های‭ ‬کوتاهی‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مبدل‭ ‬به‭ ‬‮«‬اتفاقاتی‭ ‬ساده‮»‬‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬بی‌تفاوتی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرند‭. ‬این‭ ‬داستان‭ ‬‮«‬نیلوفر‮»‬‭ ‬است،‭ ۳۰‬‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭  ‬دختر‭ ‬کوچکی‭ ‬در‭ ‬یزد‭ ‬بوده‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬متوجه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬‮«‬نجس‮»‬‭ ‬خواند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زرتشتیان‭ ‬را‭.‬ خانواده‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پاکی‭ ‬و‭ ‬پاکیزگی‭ ‬بودند،‭ ‬چون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سفارش‌های‭ ‬نیاکان‭ ‬ایرانی‭ ‬ما‭ ‬آلوده‭ ‬نکردنِ‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬تا‭ ‬دوره‭ ‬دبستان،‭ ‬تمیز‭ ‬بودن‭ ‬یا‭ ‬کثیف‭ ‬بودن‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬از‭ […]
  • صدای شما: روزی که پرستارهای بهایی اخراج شدند
    شهروندان  در «صدای شما»،  از تبعیض  اقلیت‌های دینی و مــذهبی  مــی‌گویند که شاهد آن بوده‌اند، روایت‌های  کوتاهی  از  درد و رنج میلیون‌ها نفر که در ایران مبدل به «اتفاقاتی ساده» شده که بسیاری با بی‌تفاوتی از آن  می‌گذرند. «علیرضا »، ساکن آمستردام هلند ، از سال ۱۹۸۳، می‌گوید و از خـاطره‌ی دردناکی که همواره با او مانده است. جفا بر بهاییان از اولین روزهای انقلاب آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، از زندانی کردن و اعدام تا اخراج از کار و توقیف اموال.این فیلم را سهند صاحب‌دیوانی، موسیقیدان، بازیگر تئاتر و  هنرمند قصه‌گو، مقیم آمستردام برای «ام ویسز» فرستاده است، که در سایت  منتشر شده است. ما در بخشی از […]